Metodické materiály MMR k územní studii krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností

MMR připravilo ve spolupráci s MŽP a Státním pozemkovým úřadem dva nové metodické materiály k územním studiím krajiny: aktualizaci metodického pokynu Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností a Příručku k procesu zadání, zpracování a implementace územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/3-uzemne-planovaci-podklady-a-jejich-aktualizace/usk-so-orp

Zveřejnění aktuality: 27. 06. 2023