Metodické sdělení k stanoviskům, která vydává krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování

Metodické sdělení k podkladům a lhůtě pro vydání stanoviska k návrhu územního plánu pro společné jednání a obsahu stanoviska k návrhu územního plánu pro veřejné projednání, která vydává krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/5-organy-uzemniho-planovani,-dotcene-organy/metodicke-sdeleni-k-stanoviskum,-ktera-vydava-kraj

Zveřejnění aktuality: 12. 03. 2021