Metodické sdělení MMR – Evidence územně plánovací činnosti

Metodický pokyn upravuje postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti.

Metodika objasňuje, co je předmětem evidence územně plánovací činnosti, vysvětluje postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti i postup pořizovatelů územně plánovacích dokumentací a územních studií.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/9-ostatni-stanoviska-a-metodiky/evidence-uzemne-planovaci-cinnosti

Zveřejnění aktuality: 03. 01. 2022