Metodické sdělení MMR – Studna individuálního zásobování vodou

Metodické sdělení k výkladu pojmu „studna individuálního zásobování vodou“ a vztahu tohoto pojmu k souvisejícím pojmům vodního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Pro potřeby stavebního zákona je „studna individuálního zásobování vodou“ studna určená pro zásobování jednotlivých fyzických osob, jednotlivých domácností nebo jejich malých skupin, zásobování z jednotlivých odběrů pro podnikatelskou činnost nebo zásobování jednotlivé právnické osoby, pokud není zajišťováno vodovodem pro veřejnou potřebu nebo s ním provozně spojeno.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/9-ostatni-stanoviska-a-metodiky/studna-individualniho-zasobovani-vodou

Zveřejnění aktuality: 22. 03. 2022