Metodické sdělení MMR – Zrušení regulačního plánu

Metodické sdělení k ustanovení § 71 odst. 3 a odst. 6 stavebního zákona.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje v odůvodněných případech zrušit regulační plán bez náhrady.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/zruseni-regulacniho-planu

Zveřejnění aktuality: 04. 03. 2022