Metodický pokyn MMR – Jednotný standard územně plánovací dokumentace

MMR vydalo metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu. MMR ve spolupráci s krajskými úřady připravilo k tomuto tématu na leden a únor 2023 školení ve všech krajích, na stránkách je dostupná prezentace ze školení a další aktualizované materiály.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/jednotny-standard-uzemne-planovaci-dokumentace

Zveřejnění aktuality: 23. 02. 2023