Metodický pokyn MMR – Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel

Původní pomůcka MMR pro umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel vzduch/voda z prosince 2022 byla z webu MMR stažena a je k dohledání již jen na stránkách Národní referenční laboratoře.

MMR vydalo v červenci 2023 pro stavební úřady novou verzi Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel, která je rozšířená i na ostatní typy tepelných čerpadel.

https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/umisteni,-povoleni-a-uzivani-tepelnych-cerpadel

Zveřejnění aktuality: 23. 08. 2023