Metodický pokyn MMR – Vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch

Metodický pokyn doporučuje podrobný postup pro vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v územním plánu požadované § 53 odst. 5 písm. f) a § 55 odst. 4 stavebního zákona.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/vyhodnoceni-potreby-zastavitelnych-ploch

Zveřejnění aktuality: 17. 01. 2022