Metodika MMR – Odpojování objektů od CZT a průmět územní energetické koncepce

MMR vydalo metodické sdělení k možnosti řešení problematiky odpojování stávajících objektů od centrálního zásobování teplem prostřednictvím územního plánu a ke způsobu promítnutí územní energetické koncepce do územního plánu. V územním plánu nelze zakázat odpojování stávajících objektů od centrálního zásobování teplem. Územní energetická koncepce není pro územní plán závazná, není součástí územního plánu.

https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/vyjadreni-mmr-ke-vztahu-uzemniho-planu-k-odpojovan

Zveřejnění aktuality: 05. 02. 2024