Metodika MMR – Veřejné projednání územního plánu

MMR vydalo metodické doporučení Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu, které popisuje jednotlivé fáze veřejného projednání územního plánu, cituje související ustanovení stavebního zákona a uvádí další právní souvislosti, zejména rozsudky Nejvyššího správního soudu.

https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/ukony-porizovatele-spojene-s-verejnym-projednanim

Zveřejnění aktuality: 05. 02. 2024