Metodika MMR – Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí

Odbor územního plánování MMR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje zpracoval metodický pokyn, jehož předmětem je komentovaná osnova zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí.

https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-mmr/2-uzemne-planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/metodicky-pokyn-zadani-regulacniho-planu-z-podnetu

Zveřejnění aktuality: 05. 02. 2024