Mimořádným prověřením prošlo úspěšně 34 železničních mostů

Prvních 34 železničních mostů z předpjatého betonu prošlo bez větších problémů podrobnou diagnostikou a statickým posouzením. Podstatné závady nebyly zjištěny. Stejné posouzení nyní čeká zbývajících 29 mostních objektů z celkového počtu 63, které k tomu byly vybrány.

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Mimoradnym-proverenim-proslo-uspesne-34-zeleznicn

Zveřejnění aktuality: 24. 11. 2020