Na MMR vznikl poradní sbor přístupnosti staveb

Na začátku roku 2024 vznikl na MMR Poradní sbor ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb, který dává doporučení k efektivnímu rozvoji přístupnosti, reaguje na návrhy zákonů a prováděcích právních předpisů v gesci MMR nebo připravuje návrhy koncepčních materiálů. Zastoupení v něm má veřejná správa, profesní komory, akademický sektor a neziskové organizace sdružující osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Za ČKAIT je členkou Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (členka Představenstva ČKAIT).

Zveřejnění aktuality: 30. 01. 2024