Nález Ústavního soudu o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 10. 5. 2022 v částce 57 publikován nález Ústavního soudu č. 114/2022 Sb., ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 ve věci návrhu na zrušení části § 1 odst. 1, § 2f a 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 a přílohy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 10. 5. 2022.

Ústavní soud návrh zamítl.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-114

Zveřejnění aktuality: 10. 05. 2022