Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2022 sp. zn. Pl. ÚS 27/21 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byla dne 3. 11. 2022 v částce 151 pod č. 326/2022 Sb. publikován nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2022 sp. zn. Pl. ÚS 27/21 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy č. 1/2019 ze dne 4. 12. 2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace. Obecně závazná vyhláška obce Přišimasy zrušena dnem 3. 11. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-326

Zveřejnění aktuality: 03. 11. 2022