Nařízení, kterým se mění nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze

Ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, bylo dne 1. 8. 2022 vyhlášeno nařízení hlavního města Prahy č. 15/2022, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 8/2022. Je účinné ode dne 17. 8. 2022.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_15_2022.html

Zveřejnění aktuality: 01. 08. 2022