Nařízení rady (EU), kterým se stanoví rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů

V Úředním věstníku Evropské unie bylo 29. 12. 2022 publikováno NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2577 ze dne 22. prosince 2022, kterým se stanoví rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů. Nařízení vstoupilo v platnost prvním dnem po vyhlášení, použije se po dobu 18 měsíců od svého vstupu v platnost a je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2577&from=CS

Zveřejnění aktuality: 29. 12. 2022