Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 10. 11. 2023 v částce 154 publikováno nařízení vlády č 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Je účinný od 1. 1. 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 37, které nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-330

Zveřejnění aktuality: 10. 11. 2023