Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 29. 12. 2023 v částce 201 publikováno nařízení vlády č. 452/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Je účinný od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-452

Zveřejnění aktuality: 29. 12. 2023