Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 11. 10. 2022 v částce 140 publikováno nařízení vlády č. 303/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 12. 10. 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 až 6, které nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-303

Zveřejnění aktuality: 11. 10. 2022