Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve Sbírce zákonů

Nařízení vlády č. 119/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, částka 119 ze dne 4. 6. 2024, účinnost od 1. 1. 2025.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/119?zalozka=text

Zveřejnění aktuality: 10. 06. 2024