Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 14. 9. 2023 v částce 127 publikováno nařízení vlády č. 272/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 29. 9. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-272

Zveřejnění aktuality: 14. 09. 2023