Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 21. 3. 2022 v částce 35 publikováno nařízení vlády č. 61/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 22. 3. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-61

Zveřejnění aktuality: 21. 03. 2022