Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 5. 5. 2022 v částce 53 publikováno nařízení vlády č. 107/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení  vlády č. 492/ 2020 Sb. Je účinné od 20. 5. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-107

Zveřejnění aktuality: 05. 05. 2022