Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 27. 12. 2023 v částce 186 publikováno nařízení vlády č. 396/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Je účinný od 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-396

Zveřejnění aktuality: 27. 12. 2023