Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 27. 10. 2022 v částce 149 publikováno nařízení vlády č. 322/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou. Je účinné od 1. 11. 2022; pozbývá platnosti uplynutím dne 31. 3. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-322

Zveřejnění aktuality: 27. 10. 2022