Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 23. 12. 2022 v částce 196 publikováno nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-433

Zveřejnění aktuality: 23. 12. 2022