Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 28. 12. 2022 v částce 203 publikováno nařízení vlády č. 451/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-451

Zveřejnění aktuality: 28. 12. 2022