Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve Sbírce Zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 31. 8. 2022 v částce 121 publikováno nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1.9.2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-264

Zveřejnění aktuality: 31. 08. 2022