Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 25. 2. 2022 v částce 18 publikováno nařízení vlády č. 32/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 3. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-32

Zveřejnění aktuality: 25. 02. 2022