Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 5. 5. 2022 v částce 53 publikováno nařízení vlády č. 108/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb. a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na  podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky. Je účinné od 6. 5. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-108

Zveřejnění aktuality: 05. 05. 2022