Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 7. 9. 2023 v částce 124 publikováno nařízení vlády č. 267/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb. Je účinné od 20. 9. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-267

Zveřejnění aktuality: 07. 09. 2023