Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, o příspěvku na úhradu nákladů za energie ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 14. 9. 2022 v částce 125 publikováno nařízení vlády č. 272/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů  za energie. Je účinné od 15. 9. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-272

Zveřejnění aktuality: 19. 09. 2022