Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 23. 12. 2022 v částce 199 publikováno nařízení vlády č. 442/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-442

Zveřejnění aktuality: 23. 12. 2022