Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 30. 6. 2023 v částce 102 publikováno nařízení vlády č. 215/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení  cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího  nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-215

Zveřejnění aktuality: 30. 06. 2023