Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 18. 11. 2022 v částce 157 publikováno nařízení vlády č. 343/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-343

Zveřejnění aktuality: 18. 11. 2022