Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, o údajích centrálního registru administrativních budov, ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 9. 8. 2022 v částce 106 publikováno nařízení vlády č. 231/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, ve znění nařízení vlády č. 244/2020 Sb. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-231

Zveřejnění aktuality: 09. 08. 2022