Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 8. 12. 2021 v částce 200 publikováno nařízení vlády č. 445/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Je účinné od 1. 1. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-445

Zveřejnění aktuality: 08. 12. 2021