Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 28. 4. 2023 v částce 61 publikováno nařízení vlády č. 113/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb. Je účinné od 1. 5. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-113

Zveřejnění aktuality: 28. 04. 2023