Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 14. 6. 2022 v částce 71 publikováno nařízení vlády č. 152/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu. Je účinné od 29. 6. 2022

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-152

Zveřejnění aktuality: 14. 06. 2022