Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 16. 12. 2022 v částce 186 publikováno nařízení vlády č. 415/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-415

Zveřejnění aktuality: 16. 12. 2022