Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 30. 12. 2022 v částce 208 publikováno nařízení vlády č. 466/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných srážkách), ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-466

Zveřejnění aktuality: 30. 12. 2022