Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády, o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 7. 10. 2022 v částce 139 publikováno nařízení vlády č. 299/2022 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo. Je účinné od 8. 10. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-299

Zveřejnění aktuality: 07. 10. 2022