Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 30. 6. 2022 v částce 80 publikováno nařízení vlády č. 172/2022 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Blanský les. Je účinné od 1. 7. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-172

Zveřejnění aktuality: 30. 06. 2022