Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 26. 3. 2024 v částce 70 publikováno nařízení vlády č. 70/2024 Sb., o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Je účinný od 1. 4. 2024.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/70

Zveřejnění aktuality: 26. 03. 2024