Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 27. 9. 2022 v částce 129 publikováno nařízení vlády č. 276/2022 Sb., o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Je účinné od 1. 10. 2022;

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-276

Zveřejnění aktuality: 27. 09. 2022