Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu

Ve Sbírce zákonů bylo dne 31. 8. 2021 v částce 141 publikováno nařízení vlády č. 317/2021 Sb. o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu, které je účinné od 1. 9. 2021.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-317

Zveřejnění aktuality: 01. 09. 2021