Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 30. 6. 2022 v částce 89 publikováno nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. Je účinné od 1. 7. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-194

Zveřejnění aktuality: 30. 06. 2022