Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 31. 8. 2022 v částce 120 publikováno nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo. Je účinné od 1.9.2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-263

Zveřejnění aktuality: 31. 08. 2022