Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů bylo dne 14. 12. 2022 v částce 180 publikováno nařízení vlády č. 400/2022 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Je účinné od 1. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-400

Zveřejnění aktuality: 14. 12. 2022